Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo

15-06-2022 11:10

 

            Sáng 14-6, tại TP. Sông Công, Cụm thi đua số 1 (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) gồm Ban Tuyên giáo của 9 huyện, thành phố đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị (ảnh).

            6 tháng qua, Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; làm tốt công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. chuyên đề toàn khóa. Tham mưu thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương; “Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận” năm 2022.

            Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các huyện, thành đã có sự kết nối chặt chẽ. Thông qua các hoạt động, các đơn vị trong Cụm có điều kiện được trao đổi, học tập kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo của từng địa phương, đơn vị góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hoàng đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm: Đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Làm tốt công tác điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận các cấp. Tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan trong Khối Khoa giáo....

CD

 

 Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8134

Tổng truy cập: 2795457