Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tập trung rà soát các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

11-09-2021 14:50

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay toàn tỉnh có 43 dự án đầu tư có sử dụng đất đề nghị xin chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Hiện mới có 5 dự án đã hoàn tất các thủ tục thẩm định, đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định, 38 dự án còn lại đang xem xét thẩm định. Về trình tự, thủ tục thực hiện các dự án trên vẫn còn một số nội dung chưa được thống nhất; khó khăn vướng mắc về việc bố trí quỹ đất cho xây dựng nhà ở xã hội, về rà soát danh mục thu hồi đất, chương trình phát triển nhà ở, phát triển đô thị. Bên cạnh đó, một số dự án hiện vẫn chưa đủ điều kiện trình chấp thuận chủ trương đầu tư.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo việc triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên toàn tỉnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành và các địa phương đã báo cáo làm rõ từng dự án, chỉ ra những vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất các phương án tháo gỡ để hoàn thiện các thủ tục, đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tổng hợp việc triển khai các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; các ý kiến phát biểu chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá triển khai thực hiện và đưa ra các đề xuất kiến nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến yêu cầu các địa phương khẩn trương, tập trung rà soát tiến độ, thủ tục đối với các dự án; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan trường trực, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát, hướng dẫn các địa phương triển khai các thủ tục, thẩm định đảm bảo đủ điều kiện trình UBND tỉnh trước tháng 10/2021, để thực hiện đấu giá, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 10 năm 2021./.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3502

Tổng truy cập: 2056885