Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

ĐẢNG ỦY

                                  

Họ và tên: Dương Văn Đức

Năm sinh: 1971

Chức vụ: Bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0978194252

 

 

Họ và tên: Trần Văn Nam

Năm sinh: 1963

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0977 826 857

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3402

Tổng truy cập: 2056900